Udsyring – afkalkning

kalkDet er godt for både klima og økonomi at få renset varmesystemet.

Alle steder hvor vand opvarmes, vil der altid opstå belægninger.
Belægningerne vil typisk være kalk, biofilm*, olie, kisel, proteiner og fedtstoffer.

Hvis belægningerne ikke fjernes og holdes nede, vil varmeoverførslen nedsættes betragteligt.
Samtidig øges belastningen og slitagen af pumper, ventiler, følere, termostater osv. med nedsat levetid til følge.

Sidst, men ikke mindst, vil mangel på vedligeholdelse af kedler betyde øgede energiomkostninger;
Hver 1mm belægning øger driftsomkostningerne med 10 %

 

*Biofilm kan bl.a. bestå af bakterier (herunder den farlige Legionella bakterie).
Særligt i forbindelse med opvarmning af brugsvand, er det vigtigt at holde bakteriefloraen under kontrol og på et absolut minimum.